Menu

Referencie - Verejná správa

„Komplexné riadenie bezpečnosti Kerber, od dokumentácie, cez výkony v IT oblasti, až po nadštandardnú starostlivosť a flexibilné riešenie požiadaviek. To je spoločnosť SOMI Systems. Dlhoročnú spoluprácu hodnotím skutočne pozitívne.“

Mgr. Jaroslav Maitner, vedúci oddelenia informatiky, MsÚ Poprad

„Zálohovací systém Kerber Backup Server máme v prevádzke 2 roky a je nasadený na 45 pracovných staniciach. Je to výborný, jednoduchý systém zálohovania dát z PC staníc, v ktorom je prehľadné manažovanie a nastavovanie kvót a adresárov. V čase inštalácie sme nastavili klientov, určili zálohovacie pravidlá a odvtedy systém beží na pozadí Windowsov bez problémov. Nie je potrebné zasahovať do systému, nakoľko sám autonómne zabezpečuje všetky procesy. Ako spoločnosť sme s produktom spokojný a určite by som odporučil tento spôsob zálohovania.“

Ing. Štefan Ferenc, vedúci oddelenia THaI, SBD Lučenec

Sofistikovaný bezpečnostný systém vyvinutý na Slovensku

Pokročilé softvérové riešenie určené pre verejnú správu, samosprávy, nemocnice, školy, malé a stredné podniky.

Mám záujem