Menu

Referencie - Školstvo

„Výhodou systému Kerber Backup Server je bezstarostné zálohovanie dát. Nepotrebuje žiadnu špeciálnu údržbu a funguje bezchybne. Zároveň využívame na škole filtrovanie prístupu na internet pomocou Kerber Secure Servera, ktorý dokáže chrániť našich žiakov od stránok s nevhodným obsahom. “

Mgr. H. Dudová, riaditeľka ZŠ s MŠ v Hybiach

„S Kerber Backup Serverom sme získali bezpečné úložisko pre naše dáta. Prehľadná správa cez web rozhranie, nám poskytla možnosť zmeny nastavení nezávisle na OS. Možnosť návratu v čase predstavuje veľkú pomoc pri nechcených zmenách dokumentov. Vysoko si ceníme aj profesionalitu a ústretovosť technickej podpory.“

Mgr. Viera Džundová, riaditeľka ZŠ Malcov

„Už nemám obavy, že naši žiaci budú surfovať po nevhodných webových stránkach a aj citlivé dáta o žiakoch a zamestnancoch sú teraz v bezpečí.“

Mgr. Ľuba Potočná, riaditeľka ZŠ E. Schreibera, Lednické Rovne

Sofistikovaný bezpečnostný systém vyvinutý na Slovensku

Pokročilé softvérové riešenie určené pre verejnú správu, samosprávy, nemocnice, školy, malé a stredné podniky.

Mám záujem