Menu

Kerber Secure Server

kerber_secure_serverNa koľko si ceníte svoje podnikanie a jedinečné know-how spoločnosti? Aký priemerný obrat má vaša spoločnosť? Ako sú pre vás dôležité Vaše peniaze, súkromie a identita? Čo by sa stalo, keby ste o tieto cennosti zrazu prišli? Ste na to pripravení? Toto je len niekoľko z otázok, ktoré by ste si mali položiť, pretože väčšina bezpečnostných incidentov a rizík vychádza z nepripravenosti! Dômyselné softvérové nástroje môžu v súčasnom zmätku na všade prítomnom Internete ľahko preniknúť do informačného systému a bez pozorovania monitorovať informácie ukryté v ňom. 

Práve tieto riziká je možné v značnej miere eliminovať použitím silného softvérového nástroja, vyvinutého na realizovanie bezpečnostnej politiky v organizáciách. Dosiahnuť želaný stav Vám pomôžu moduly, ktoré sú súčasťou produktu Kerber Secure Server.

Prednosti

Kerber Secure Server je pokročilé softvérové riešenie, ktoré plní úlohu bezpečnostnej brány do siete Internet. Jeho úlohou je ochraňovať Vašu sieť a dáta, ktoré plynú medzi vami a Internetom a v neposlednom rade aj dohliadať na správanie Vašich používateľov, či už vo Vašej sieti alebo v sieti Internet. Pomocou systému Kerber Secure Server môžete svojim používateľom obmedzovať prístup na weby rôzneho zamerania ako napr. porno, spyware, trackery, webchaty, reklamné servery alebo video portály. Samozrejme, tieto pravidlá môžete aplikovať v závislosti na čase, zdroji a cieli. Chráňte sa pred únikom dôverných informácií.

Základné vlastnosti Kerber Secure Servera:statistika_proxy_secure_server

 Špecifikácia

Kerber Secure Server v rámci VPN používa otvorené štandardy OpenVPN, TLS a SSL. Kerber Secure Server poskytuje službu transparentného proxy, kde odpadá konfigurácia koncových používateľov. V rámci transparentného proxy sa používa aj antivírová ochrana, kde túto úlohu zabezpečuje open-source antivírus Clam.

Podpora

Kerber Secure Server podporuje inštalácie na platforme i368 a x86-64 (Intel/AMD), čím umožňuje využiť hardvér v podstate od ľubovoľného výrobcu. Srdcom riešenia je stabilný operačný systém LINUX spolu s pohodlným web rozhraním, umožňujúcim nastavenie podľa potrieb zákazníka.

Sofistikovaný bezpečnostný systém vyvinutý na Slovensku

Pokročilé softvérové riešenie určené pre verejnú správu, samosprávy, nemocnice, školy, malé a stredné podniky.

Mám záujem

Vybraté referencie