Menu

Kerber Antispam & Mail Server

kerber_antispam_mail_serverDenne Vaše emailové schránky, fóra a komentáre zaplavujú desiatky a stovky nevyžiadaných správ, pre ktoré sa zažil názov Spam. Spam je vlastne nevyžiadaná a masovo šírená pošta (reklama), ktorá užívateľom Internetu zaberá drahocenný čas a plytvá tak ich finančnými prostriedkami. Popri zvyšovaní nákladov sú ďalšími negatívami Spamu podvody a možnosť nákazy rôznorodým malware, rušivý vplyv, vytlačenie obyčajného a korektného e-mailu a v neposlednom rade aj etika, nakoľko je Spam založený na kradnutí informácií, podvádzaní, lži a presúvaní podvodných platieb na adresátov.

Sami si položte otázku, koľko Spamu vám prichádza denne do vašej schránky a nezabúdajte, že ešte aj dnes sa najviac útokov realizuje pomocou Spamu.

 

Kerber Antispam

Kerber Antispam prináša kvalitný antispam pre použitie s existujúcim mailovým systémom na báze SMTP protokolu obsahujúci pokročilé technológie a reagujúci aj na nové techniky a formy ohrozenia. Dôležitou súčasťou Antispamu je Greylisting, ktorý predstavuje veľmi účinnú metódu v boji so spam botnetmi. Jeho hlavnou funkciou je “dočasné odmietnutie” e-mailu od neznámeho odosielateľa. Zahŕňa v sebe aj antivírový softvér vyvíjaný komunitou antivírových odborníkov pod názvom ClamAV. Jednou z jeho hlavných úloh je integrácia s poštovými servermi a antivírová kontrola príloh e-mailových správ. Obsahuje viacero súčastí blokov, ktoré okrem antivírovej ochrany slúžia aj na automatickú aktualizáciu antivírových databáz, či ochranu proti phishingu.prehlad_pouzivatelov_mail_server

Kerber Mail Server

Kerber Mail Server predstavuje aplikáciu, v ktorej sú zúročené skúsenosti a schopnosti tvorcov prvého slovenského freemailu pobox.sk. Jeho základnou úlohou je vykonávanie špecifických úloh spojených s prijímaním a odosielaním mailových správ, ako napr. príjem a odosielanie elektronickej pošty cez ESMTP protokol, analýza hlavičky a tela správy, kontrola odosielateľa, príjemcu, veľkosti správy či povolených príloh. Je integrovaný pomocou protokolov SMTP/ESMTP, POP3/POP3S a IMAP4/SIMAP.

Systém obsahuje aj Web rozhranie pre prístup k elektronickej pošte použiteľné napríklad v prípade, že používateľ potrebuje mať prístup k elektronickej pošte z rôznych miest (počas služobnej cesty, dovolenky, …).

Základné vlastnosti Kerber Antispam & Mail Servera:

 

Kerber Kalendáre a kontakty

Server kalendárov a kontaktov umožnuje vytváranie stretnutí, pripomienok, poznámok prípadne kontaktov. Je založený na CalDAV a CardDAV protokole a je prístupny taktiež prostredníctvom ActiveSync protokolu, tzn. že je možné ho používať na väčšine mobilných zariadení. Tieto funkcie sú integrované aj do webmailu.

Špecifikácia

Kerber Antispam & Mail Server je integrovateľný pomocou protokolov SMTP/ESMTP, POP3/POP3S, IMAP4/SIMAP. Na základe používania otvorených protokolov môže byť rozširovaný a prispôsobovaný podľa okamžitých potrieb zákazníka a reagovať aj v budúcnosti na nové aktuálne hrozby.

Samozrejmosťou je používanie autorizácie pri odosielaní elektronickej pošty pomocou SMTP AUTH. Súčasne správy, ktoré sú odoslané takto overeným spôsobom je možné nastaviť ako dôveryhodné a nevykonávať na nich dodatočné kontroly.

Ochrana interných mail storage serverov   pomocou Kerber Antispam & Mail Servera dokáže redukovať počet otvorených spojení, počet pokusov o otvorenie spojenia a tiež aj celkový objem prenesených správ.

Podpora

Kerber Antispam & Mail Server podporuje inštalácie na platforme i368 a x86-64 (Intel/AMD), čím umožňuje využiť server v podstate od ľubovoľného výrobcu. Srdcom riešenia je stabilný operačný systém LINUX spolu s pohodlným web rozhraním, umožňujúcim nastavenie podľa potrieb zákazníka.

Sofistikovaný bezpečnostný systém vyvinutý na Slovensku

Pokročilé softvérové riešenie určené pre verejnú správu, samosprávy, nemocnice, školy, malé a stredné podniky.

Mám záujem

Vybraté referencie